Olika filformat för bilder

I dagens teknologiska ålder är digitalkameran en självklarhet, och bara de som vurmar för gångna tider och nostalgi använder sig av analoga kameror. Förutom att digitala bildformat därför är det allra vanligaste idag, har mängden digitala bilder ökat markant sedan en smartphone blev standard i var mans ficka. Detta innebär att alla har en digitalkamera med sig hela tiden, som kan ta bilder av relativt bra kvalitet. Men hur många av de som tar hundratals bilder med sin kamera varje månad vet egentligen särskilt mycket om de olika filformaten som digitala bilder sparas i?

Ett av de allra vanligaste bildformaten är JPG eller JPEG. Detta filformat får ändelsen .jpg eller .jpeg när det sparas. JPEG står för Joint Photographic Experts Group, och det är ett format som används för att komprimera bilder. Default-inställningen på de flesta digitalkameror idag är att lagra bilder i JPEG-format, eftersom detta gör filstorleken mellan 80 och 90 procent mindre. JPEG är dock ett så kallat destruktivt komprimerande format, vilket innebär att bildkvaliteten sänks när bilden komprimeras. Normalt är denna kvalitetsförlust inte synlig för ögat.

Ett annat bildformat, som kanske framförallt används av professionella fotografer, är RAW, som på svenska ofta kallas för råformat. Detta format, till skillnad från JPEG, förstör ingen information om fotot, och komprimerar det inte. Detta får som följd att filstorleken blir mycket stor, men det medför också fördelar som att fotografen kan se exakt vilka inställningar som användes när fotot togs, och i viss mån ändra dessa även efter att fotot tagits. Råformatet kan sägas vara den digitala kamerans form av negativ, och bilden måste alltså behandlas innan den kan användas. På grund av att bildkvaliteten inte komprimeras eller förstörs, lämpar sig råformat väl om man till exempel vill skapa en fototapet av en bild man tagit. Du kan beställa fototapeter från dina egna bilder på Photowall.se.

Ytterligare ett filformat är TIFF, Tagged Image File Format. Liksom råformat är det ett filformat som tar upp mycket plats, men till skillnad från råformat lagrar den ingen information om inställningar, utan bara själva bilden. Det är ett format som kan läsas av alla program på alla operativsystem.