Foto för Instagram: 4 tips

För att sticka ut på Instagram är en grundläggande huvudregel ganska förutsägbar, nämligen att ta bra foton. Bra foton är nödvändigt för att skapa ett populärt konto för Instagram som genererar många likes och följare. Instagram är i slutändan en social nätverkstjänst som är baserad på bilder. Följ dessa tips för att optimera foton:

1. Investera i en kvalitetskamera: Oavsett mål för ett Instagramkonto är det viktigt att upprätthålla en professionell och kvalitet för inge ett trovärdigt intryck för följare. Tänk på upplösning för att bibehålla skärpa och anpassa efter Instagrams parametrar. Betrakta fotona som om de vore slående posters i såväl kvalitet som storlek. Ett verktyg för att uppnå detta är appen InstaSize som behåller fotons dimensioner och säkerställer en bra upplösning.

2. Få ut det mesta från naturliga ljuskällor:Belysning är avgörande och ska användas till fotografiers fördel. Använd till exempel solens ljus som kontrast till skuggor. Belysningskällor från lampor kan också vara ett effektivt verktyg. Ha i åtanke att om skuggor används på ett ofördelaktigt sätt kan dölja drag och uttryck på ett foto. Det är varierade belysningsformer och bildvinklar i kombination med kreativitet som kommer fånga följares uppmärksamhet för foton.

3. Ha ett sammanhängande tema:Krydda inte Instagramkontot med alltför många foton med mycket detaljer och färger. Var därför försiktig med att inte överdriva mängden dekoration. Detta inger i värsta fall ett stökigt och oharmoniskt intryck. Välj ett någorlunda enhetligt och sammanhängande stil för fotona, gärna något neutral.

4. Designa foton med effekter och filter: Att lägga till effekter och filter ska varken överdrivas eller underskattas. Använd filter för att förbättra foton, som till exempel dölja defekter, förhöja kvaliteten och lägga till en kreativ touch till foton.